Dirty hands

Recently Janne got an bug-box with a magnifying glass on top. A very good present, because since then she, and her sister and many kids from the neighbourhood, are searching for little animals to put in the box. Sometimes I pitty the little creatures, but I'm happy to see them interested in the beauty of nature....

1 comment:

Suzy said...

Hier op school gebruiken ze die vergrootglaspotjes ook en op dit moment houden ze een 'familie' kikkervisjes in de klas. Met al die kinderen sneuvelen er soms wel een paar:-(, maar de kinderen zijn reuze enthousiast om hun evolutie op de voet te volgen.